Biblioteka Niepołomice » Jak zapisać się do biblioteki?

Jak zapisać się do Biblioteki?

Aby zostać czytelnikiem Biblioteki Publicznej w Niepołomicach zapraszamy do naszej biblioteki z:

  • dorośli, aktualnym dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna/studencka, prawo jazdy),
  • młodzież, legitymacją szkolną/studencką,
  • w przypadku dzieci z dowodem tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna.


W Bibliotece Publicznej w Niepołomicach można zapisać się w dowolnym dziale biblioteki, z którego chcemy korzystać, co upoważni Czytelnika do korzystania z całego księgozbioru biblioteki.
Tych, którzy chcą zostać czytelnikami którejś z naszych filii zapraszamy do konkretnej placówki z aktualnym dokumentem tożsamości. Każda filia prowadzi odrębną kartotekę.

Przy dokonywaniu zapisu czytelnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Biblioteki, oraz wypełnienia i podpisania zobowiązania (dane osobowe czytelnika zawarte w zobowiązaniu zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997 r. nr 133 poz.883) będą wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych i odzyskania wypożyczonych czytelnikowi materiałów bibliotecznych), za niepełnoletniego czytelnika kartę zobowiązania podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Złożenie czytelnego podpisu na karcie zapisu jest równoznaczne z zapisaniem się do biblioteki jak i potwierdzeniem znajomości i respektowaniem regulaminu.

Jeżeli Czytelnik chce skorzystać z komputerów zobowiązany jest przyjść z dowodem tożsamości lub legitymacją.

Korzystając z księgozbioru podręcznego w czytelni, czytając gazety i czasopisma, jak również korzystając z komputerów każdorazowo dokonuje wpisu do zeszytu czytelni.

Prolongaty (przedłużenia terminu) wypożyczeń Czytelnik może dokonywać osobiście, telefonicznie w wybranym dziale/filii.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami. Zapisując się do newslettera, otrzymasz pocztą e-mail informacje o organizowanych spotkaniach z pisarzami, wystawach, oraz nadchodzących imprezach cyklicznych.

Miejsce Przyjazne Maluchom

Realizowane projekty:

Biblioteka Narodowa - zakup nowości wydawniczych Program Rozwoju Bibliotek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek Staniątki - remont i rozbudowa biblioteki

Polecamy:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Niepołomice FIDKAR M@łopolski Cała Polska Czyta Dzieciom Instytut Książki