Biblioteka Niepołomice » O bibliotece » Regulamin » Regulamin - Postanowienia ogólne

Regulamin - Postanowienia ogólne

REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Tadeusza Biernata
w Niepołomicach


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Biernata w Niepołomicach określa prawa i obowiązki  użytkowników korzystających z jej zasobów i usług.

§ 2

Regulamin Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Biernata w Niepołomicach obowiązuje także w jej filiach bibliotecznych: 
 - w Podłężu,    
 - w Staniątkach,    
 - w Woli Batorskiej,
 - w Zabierzowie Bocheńskim.              

§ 3

Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z jej zasobów jest bezpłatne z zastrzeżeniem § 4.

§ 4

1.  Biblioteka może pobierać opłaty za:

a)  usługi reprograficzne,
b)  usługi informacyjne, bibliograficzne i za wypożyczenia międzybiblioteczne,
c)  w formie kaucji zwrotnej za wypożyczone materiały biblioteczne w sytuacjach  określonych Regulaminem,
d)  nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
e)  uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.

2.  Wysokość opłat za usługi reprograficzne określa Załącznik Nr 1: „Cennik usług świadczonych odpłatnie przez Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Biernata w Niepołomicach”, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 5

1.  Zbiory biblioteczne udostępniane są:

-  poprzez  wypożyczalnie (wypożyczenia na zewnątrz) – na zasadach określonych  w REGULAMINIE WYPOŻYCZALNI;
-  prezencyjnie w czytelniach – obowiązuje REGULAMIN CZYTELNI;
-  poprzez umożliwienie korzystania z komputerów i Internetu na wyznaczonych stanowiskach komputerowych – REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW  I NTERNETU.

2.  Użytkownik Biblioteki ma również prawo do reprodukowania (kopiowania) materiałów bibliotecznych. Zasady kopiowania określone zostały w Regulaminie Czytelni.

§ 6

1.  Osoby korzystające z usług Biblioteki zobowiązane są do:

 a)  pozostawienia rowerów przed wejściem do budynku;
 b)  nie wprowadzania zwierząt na teren Biblioteki;
 c)  zachowania ciszy i wyłączenia telefonów komórkowych w Czytelni.

2.  Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia papierosów (brak miejsca na palarnię), a także bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających.

§ 7

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

 

Niepołomice, dn. 9 stycznia 2012 r.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami. Zapisując się do newslettera, otrzymasz pocztą e-mail informacje o organizowanych spotkaniach z pisarzami, wystawach, oraz nadchodzących imprezach cyklicznych.

Miejsce Przyjazne Maluchom

Realizowane projekty:

Biblioteka Narodowa - zakup nowości wydawniczych Program Rozwoju Bibliotek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek Staniątki - remont i rozbudowa biblioteki

Polecamy:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Niepołomice FIDKAR M@łopolski Cała Polska Czyta Dzieciom Instytut Książki