Biblioteka Niepołomice » O bibliotece » Regulamin » Regulamin korzystania z komputerów i internetu

Regulamin korzystania z komputerów i internetu

REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Tadeusza Biernata
w Niepołomicach


IV. REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW I INTERNETU


§ 1. Zasady korzystania


1.  Prawo do korzystania z komputerów i Internetu mają wszyscy niezależnie od tego, czy są czytelnikami biblioteki.

2.  Pierwszeństwo przysługuje osobom korzystającym z Internetu w celach informacyjnych i edukacyjnych.

3.  Podstawą do korzystania z usług internetowych jest pozostawienie przez użytkownika ważnego dokumentu z fotografią u dyżurującego bibliotekarza. Po zakończeniu sesji dokument zostaje zwrócony użytkownikowi.

4.  Każdorazowe udostępnianie komputera i Internetu musi być poprzedzone wpisem do rejestru użytkowników (imię, nazwisko, nr stanowiska, adresy odwiedzanych stron.)
 
5.  Bibliotekarze w razie potrzeby i w miarę możliwości udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i zbiorów multimedialnych.

6.  Indywidualna sesja internetowa może trwać 45 min. z możliwością przedłużenia o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera.

7.  Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.

8.  Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.

9.  Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

10. Wyniki pracy można zapisać na dyskietce zakupionej u bibliotekarza lub wydrukować. Wydruki i kopie są wykonywane przy stanowisku bibliotekarza. Opłaty za wydruk są pobierane zgodnie z „Cennik usług świadczonych odpłatnie przez Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Biernata w Niepołomicach”.

11. Kończąc sesję z komputerem użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane wcześniej przez siebie dane.


§ 2. Odpowiedzialność użytkowników


1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez  siebie szkody lub nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu.

2. Bibliotekarz może odmówić dostępu do komputera, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem.


§ 3. Ograniczenia dotyczące korzystania z Internetu, zbiorów multimedialnych i programów użytkowych

Użytkownikowi zabrania się:

1. Instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego, zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.

2. Używania własnych nośników danych i oprogramowania.

3. Wykorzystywania Internetu do:

a)  przesyłania, udostępniania i korzystania z danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,
b) korzystania z chatów, IRC i innych funkcji mających wyłącznie rozrywkowy charakter
c) wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców
d) uruchamiania gier komputerowych.

4. Spożywania posiłków i picia napojów, głośnych rozmów i korzystania z telefonów  komórkowych.

§ 4. Przepisy końcowe

1. Użytkownik, który nie stosuje się do przepisów Regulaminu może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

2.  W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

 

 

Niepołomice, dn. 9 stycznia 2012 r.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami. Zapisując się do newslettera, otrzymasz pocztą e-mail informacje o organizowanych spotkaniach z pisarzami, wystawach, oraz nadchodzących imprezach cyklicznych.

Miejsce Przyjazne Maluchom

Realizowane projekty:

Biblioteka Narodowa - zakup nowości wydawniczych Program Rozwoju Bibliotek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek Staniątki - remont i rozbudowa biblioteki

Polecamy:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Niepołomice FIDKAR M@łopolski Cała Polska Czyta Dzieciom Instytut Książki