Biblioterapia

Od stycznia 2016 r. powróciły „Spotkania z biblioterapią”, których celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów, jakie niesie życie codzienne, poprzez ukierunkowanie czytania. Przygotowaliśmy różnorodne, cykliczne warsztaty skierowane do odpowiednich grup wiekowych.

Każdy warsztat składa się z trzech części:

  • I cz. - polega na przeprowadzeniu zajęć integrujące grupę oraz rozmowy
    z uczestnikami zmierzające do zwerbalizowania problemów poruszanych podczas spotkania,
  • II cz. – to cześć zasadnicza, następuje tu przeczytanie odpowiedniego tekstu, dzięki któremu uczestnicy dokonują identyfikacji z bohaterami lub sytuacjami
    i doznają przeżyć, które wywołują emocje lub wyciszenie. W tej części przeprowadzane są zabawy terapeutyczne oparte na przeczytanym fragmencie.
  • III cz. - ewaluacja- polegająca na zbadaniu nastrojów uczestników po przeprowadzonym spotkaniu.

Dla 4- latków proponujemy cykl spotkań pt. ”Emocje”.

Tytuł spotkania

Cele

Wiek uczestników

Czas trwania

Nasze emocje

Uświadamianie dzieciom tego, że w zależności od sytuacji odczuwamy różne emocje, wskazanie sposobów okazywania uczuć, wzmacnianie umiejętności współpracy w grupie.

4 lat

Ok. 60 min

Jak opanować złość

Uświadamianie dzieciom, że odczuwając złość nie wolno krzywdzić innych osób, wskazanie sposobów wyrażania złości, które nie szkodzą innym, zapobieganie agresji wśród dzieci.

4 lat

Ok. 60 min

Przedmioty wokół nas

Kształtowanie prawidłowych postaw wobec przedmiotów, wyrabianie nawyku porządku i poszanowania dla przedmiotów, zmniejszanie ilości zachowań agresywnych skierowanych na przedmioty.

4 lat

Ok. 60 min

Jak ja nie lubię sprzątać

Ukazywanie prawidłowych postaw wobec zabawek, wyrabianie nawyku porządkowania własnych zabawek i szanowania ich.

4 lat

Ok. 60 min

Program zajęć socjalizujących „Jestem jak drzewo z mocnymi korzeniami” kierujemy do 5-6 latków, które w najbliższym czasie pójdą do szkoły.

Tytuł spotkania

Cele

Wiek uczestników

Czas trwania

Poznajmy się

Integracja grupy, zapoznanie się uczestników z prowadzącą, budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania.

5-6 lat

Ok. 60 min

Nie wszyscy mają ferie, czyli o służbach ratunkowych

Zapoznanie dzieci ze służbami ratunkowymi i ich zadaniami.

5-6 lat

Ok. 60 min

Gdy wróciła do zagrody, złe skończyły się przygody

Zmiana postawy wobec rodziców i dorosłych. Dzieci potrafią dostrzec, że słuchanie dorosłych przyniesie więcej korzyści niż samodzielne podejmowanie niewłaściwych decyzji.

5-6 lat

Ok. 60 min

Dlaczego jeżyk był smutny

Zmiana postawy wobec osób niepełnosprawnych. Dzieci potrafią dostrzec, że często w najbliższym sąsiedztwie mieszkają osoby chore i niepełnosprawne. Nauka empatii i poznanie sposobów pomocy takim osobom.

5-6 lat

Ok. 60 min

Każdy z nas jest inny

Pokazanie, że każdy z nas jest inny oraz nauczenie akceptacji i zniwelowanie nieśmiałości.

5-6 lat

Ok. 60 min

Czy jestem czasami uparty jak osioł?

Pokazanie dzieciom, że bycie upartym nie powoduje dobrych skutków, a wręcz może przynieść zupełnie przeciwny efekt.

5-6 lat

Ok. 60 min

Od dziś chodzę spać z kurami

Zachęcenie dzieci do porannego wstawania, które może przynieść ciekawe korzyści.

5-6 lat

Ok. 60 min

Mamo, tato, kurko, kotku! Właśnie się umyłam w błotku! Czyli o zasadach higieny.

Poznanie podstawowych zasad higieny i ich przestrzeganie.

5-6 lat

Ok.60 min

Jestem zdrowym przedszkolakiem!

Zapoznanie uczestników z zasadami zdrowego żywienia.

5-6 lat

Ok. 60 min

Jestem mądrym przedszkolakiem!

Sprawdzenie ilości zapamiętanych wiadomości podczas zajęć.

5-6 lat

Ok. 60 min

Program „Szkoła- moje nowe miejsce” polecany jest dla dzieci, które uczęszczają do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej. Celem spotkań jest pomaganie uczniom w pokonywaniu trudności, jakie niesie funkcjonowanie w nowej, szkolnej społeczności.

Temat

Cele

Wiek uczestników

Czas trwania

Wszystkie dzieci są jednakowe

Uświadamianie dzieciom, że wszystkie są takie same. Nie powinny ich dzielić różnice wynikające z miejsca zamieszkania i wyglądu zewnętrznego.

6-7 lat

Ok. 60 min

Dobry zwyczaj -pożyczaj

Ukazywanie prawidłowych zachowań koleżeńskich, negacja samolubstwa i chciwości, integracja klasy

6- 7 lat

Ok. 60 min

Uprzejmość ułatwia życie

Utrwalanie właściwych norm zachowania i przyswajanie zwrotów grzecznościowych. Doświadczenie emocji związanych z byciem uprzejmym lub zetknięciem się z nieuprzejmością.

6- 7 lat

Ok. 60 min

Na szacunek zasługuję i innym go ukazuje

Uświadamianie dzieciom czym jest szacunek, jak go okazujemy. Zwracanie uwagi na to, że wszyscy pragniemy być szanowani.

6- 7 lat

Ok. 60 min

Głowa do góry

Obniżanie lęku przed niepowodzeniem w szkole, zmiana nastawienia do chęci nauki czytania , promowanie czytelnictwa, wskazywanie prawidłowych form zachowania.

6- 7 lat

Ok. 60 min

Cykl spotkań dla Gimnazjalistów, który obejmuje 5 spotkań;

Tytuł spotkania

Cele

Wiek uczestników

Czas trwania

Poszukiwana

Zapoznanie i integracja członków grupy. Budowanie relacji grupowych. Stworzenie atmosfery bezpieczeństwa. Uświadamianie uczestnikom, że wszyscy ludzie są potrzebni, a ich cechy charakteru mogą przyczynić się do wykonania wspólnego zadania.

15-16 lat

Ok. 60 min

Czy tak ma wyglądać moje życie

Ukazywanie młodzieży czym jest niedostosowanie społeczne, jakie są jego przyczyn, przejawy i skutki. Ukazywanie zagrożeń związanych z poddawaniem się presji otoczenia, sięganiem po alkohol, narkotyki.

15-16 lat

Ok. 60 min

Agresywna, asertywna
czy uległa

Zapoznanie uczestników z pojęciami zachowań: agresja, asertywność i uległość. Kształcenie umiejętności rozróżniania powyższych postaw. Kształtowanie umiejętności korzystania ze swojego prawa do asertywności.

15-16 lat

Ok. 60 min

Wciąż jestem
za gruba

Zapoznanie uczestników z pojęciem anoreksji. Ukazywanie jej przyczyn, objawów i skutków.

15-16 lat

Ok. 60 min

Bądź swoim najlepszym przyjacielem

Uświadamianie uczestnikom ich mocnych i słabych stron, zmiana sposobu myślenia o samym sobie. Wzmacnianie poczucia wartości.

15-16 lat

Ok. 60 min

„Spotkania z biblioterapią” cieszą się zainteresowaniem zarówno wśród nauczycieli jak i rodziców. Do tej pory zrealizowaliśmy już kilkadziesiąt spotkań. Relacje z nich znajdziecie Państwo poniżej. Zapraszamy nauczycieli i uczniów do skorzystania z naszej oferty.
Istnieje możliwość zaproponowania tematu spotkania dla innych grup wiekowych. Szczegółowe informacje w bibliotece. Zapraszamy do współpracy.

Spotkania odbywają się w bibliotece i prowadzone są przez osobę,
która ukończyła kurs biblioterapii II stopnia.
Istnieje możliwość ustalenia daty i godziny spotkań.
Zajęcia są bezpłatne.

Spotkania które już się odbyły:

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami. Zapisując się do newslettera, otrzymasz pocztą e-mail informacje o organizowanych spotkaniach z pisarzami, wystawach, oraz nadchodzących imprezach cyklicznych.

Miejsce Przyjazne Maluchom

Realizowane projekty:

Biblioteka Narodowa - zakup nowości wydawniczych Program Rozwoju Bibliotek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek Staniątki - remont i rozbudowa biblioteki

Polecamy:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Niepołomice FIDKAR M@łopolski Cała Polska Czyta Dzieciom Instytut Książki